Stegen

DKN
DKN
Donna Diding [15655]
Friends
Friends
Ulla Hindsén [19051]
VP
2,44
17,56
IMP
10
41
Första halvlek
10
41
Andra halvlek
0
0