Grupp A hösten 19

Sibb
Sibb
Berth Rasmusson [5791]
Börje Jarlvik [4479]
Birgitta Kiotseridis [22803]
Inger Ekberg [5710]
Sven-Erik Lergin [4460]
5 Ess
5 Ess
Jan Eriksson [27765]
Tomas Lindqvist [11362]
Johnny Pettersson [11666]
Björn Edvardsson [15757]
VP
3,12
16,88
IMP
29
58
Första halvlek
Berth Rasmusson
Sven-Erik Lergin
Inger Ekberg
Birgitta Kiotseridis
29
58
Jan Eriksson
Tomas Lindqvist
Johnny Pettersson
Björn Edvardsson
Andra halvlek
0
0