Stegen

DKN
DKN
Donna Diding [15655]
Friends
Friends
Ulla Hindsén [19051]
VP
6,03
13,97
IMP
9
22
Första halvlek
9
22
Andra halvlek
0
0