Fenix

Fenix
Fenix
Inger Berger [85917]
Björn Stålfors [31712]
Elisabeth Carlsson [41838]
Karl Månsson [35706]
Monika Ivarsson [53483]
Ingrid Emanuel [45018]
Lag-e-t
Lag-e-t
Lage Engebo [23509]
Monica Engebo [23532]
Lars Skoland [45030]
Roony Sendrup [45029]
Jens Jensen [60302]
Anna-Lena Vikner [36437]
VP
21
9
IMP
83
46
Första halvlek
Inger Berger
Elisabeth Carlsson
Ingrid Emanuel
Monika Ivarsson
42
22
Lage Engebo
Monica Engebo
Roony Sendrup
Lars Skoland
Andra halvlek
Inger Berger
Elisabeth Carlsson
Ingrid Emanuel
Monika Ivarsson
41
24
Lage Engebo
Monica Engebo
Roony Sendrup
Lars Skoland