Tisdag 5

Pralinerna
Pralinerna
Madeleine Hederstierna [80967]
Britt Jigberg [59570]
Ulla Johansson [57262]
Ulla-Britt Karlsson [88619]
Carina Blomgren [61390]
Paul Jigberg [23096]
ELGubbar
ELGubbar
Jean Basmanji [47104]
Jan Vinäng [32594]
Bo Werner [26564]
Nils Nordahl [3075]
Björn Olofsson [52939]
Annerita Björklund [44975]
VP
2,42
17,58
IMP
31
75
Första halvlek
Madeleine Hederstierna
Ulla Johansson
Britt Jigberg
Carina Blomgren
22
28
Jean Basmanji
Nils Nordahl
Bo Werner
Annerita Björklund
Andra halvlek
Madeleine Hederstierna
Ulla Johansson
Britt Jigberg
Carina Blomgren
9
47
Jean Basmanji
Nils Nordahl
Bo Werner
Annerita Björklund