DM-lag, final

Kosmos *
Kosmos *
Björn Sörling [80438]
Bo Roos [13691]
Anders Brunzell [12576]
Göran Selldén [4863]
Stefan Åsgården [3901]
Björn Thalén [23411]
Nallarna
Nallarna
Björn Wenander [4856]
May Moore [4867]
Joakim Olsson [80478]
Alf Kummer [13364]
VP
13,52
6,48
IMP
32
19
Första halvlek
Bo Roos
Göran Selldén
Stefan Åsgården
Björn Sörling
20
13
Joakim Olsson
Alf Kummer
May Moore
Björn Wenander
Andra halvlek
Bo Roos
Göran Selldén
Stefan Åsgården
Björn Sörling
12
6
Joakim Olsson
Alf Kummer
May Moore
Björn Wenander