DM-lag, final

Nallarna
Nallarna
Björn Wenander [4856]
May Moore [4867]
Joakim Olsson [80478]
Alf Kummer [13364]
Sjöman utan båt
Sjöman utan båt
Göran Rydell [13057]
Rudi Knutson [4857]
Ingvar Grahn [5064]
Harald Sjöman [8915]
Roger Andersson [4855]
VP
5,82
14,18
IMP
21
37
Första halvlek
Joakim Olsson
Alf Kummer
May Moore
Björn Wenander
1
29
Ingvar Grahn
Rudi Knutson
Roger Andersson
Göran Rydell
Andra halvlek
Joakim Olsson
Alf Kummer
May Moore
Björn Wenander
20
8
Ingvar Grahn
Rudi Knutson
Roger Andersson
Göran Rydell