DM-lag, final

Kosmos *
Kosmos *
Björn Sörling [80438]
Bo Roos [13691]
Anders Brunzell [12576]
Göran Selldén [4863]
Stefan Åsgården [3901]
Björn Thalén [23411]
Spader Kung *
Spader Kung *
Oscar Hult [12879]
Emil Vall [47682]
Hans Eriksson [4844]
Matti Lepistö [14649]
David Bryder [3176]
VP
19,85
0,15
IMP
75
17
Första halvlek
Bo Roos
Anders Brunzell
Göran Selldén
Björn Sörling
38
14
Matti Lepistö
Hans Eriksson
David Bryder
Oscar Hult
Andra halvlek
Bo Roos
Anders Brunzell
Göran Selldén
Björn Sörling
37
3
Matti Lepistö
Hans Eriksson
David Bryder
Oscar Hult