B Gruppen

Rasmusson
Rasmusson
Berth Rasmusson [5791]
Björn Erickson [60673]
Birgitta Kiotseridis [22803]
Tomas Lindqvist [11362]
Rickard Olin [12372]
Helvic
Helvic
Peter Moricz [25801]
Mats Mårtensson [37097]
Håkan Myrhagen [411]
Annemarie Ritzau [81989]
VP
2,09
17,91
IMP
12
48
Första halvlek
Berth Rasmusson
Tomas Lindqvist
Birgitta Kiotseridis
Björn Erickson
12
48
Peter Moricz
Håkan Myrhagen
Mats Mårtensson
Annemarie Ritzau
Andra halvlek
0
0