Grupp 4

Frölunda 1
Frölunda 1
Karl-Eric Nilsson [83656]
Tommy Grääs [2886]
Finn Jeppsson [88498]
Lennart Rohman [31209]
Roland Härsjö [81643]
Anders Rydebrink [2318]
Små Grodorna
Små Grodorna
Vivianne Norling [88947]
Pär Ljungquist [13363]
Fredrik Norling [49212]
Alf Kummer [13364]
Gunnar Ohlson [5078]
Jan Hanner [10179]
VP
5,22
14,78
IMP
32
57
Första halvlek
Tommy Grääs
Lennart Rohman
Roland Härsjö
Finn Jeppsson
16
52
Vivianne Norling
Gunnar Ohlson
Pär Ljungquist
Fredrik Norling
Andra halvlek
Tommy Grääs
Lennart Rohman
Roland Härsjö
Finn Jeppsson
16
5
Vivianne Norling
Gunnar Ohlson
Pär Ljungquist
Fredrik Norling