Grupp 1

L-Å-G
L-Å-G
Lars-Åke Gustafsson [17359]
Joakim Olsson [80478]
Björn Sörling [80438]
Ulla Berntsson [11235]
Carl Ek [5294]
May Moore [4867]
Björn Wenander [4856]
Sten-Åke Thunberg [2754]
Leif Beckman [18021]
Spader Kung
Spader Kung
Oscar Hult [12879]
Hans Eriksson [4844]
Nils Wallmark [17852]
Egon Bodendal [4794]
Britt Larsson [86952]
Nils Nordahl [3075]
VP
14,93
5,07
IMP
66
40
Första halvlek
Sten-Åke Thunberg
Björn Wenander
May Moore
Leif Beckman
26
24
Nils Nordahl
Egon Bodendal
Nils Wallmark
Britt Larsson
Andra halvlek
Sten-Åke Thunberg
Björn Wenander
May Moore
Leif Beckman
40
16
Nils Nordahl
Egon Bodendal
Nils Wallmark
Britt Larsson