DM-LAG

Svensson
Svensson
Lars-Anders Svensson [1502]
Sverker Ernback [3810]
Ola Bergqvist [5304]
Martin Berglund [17775]
Lena Svensson [88162]
Yngve Sundberg [3711]
Sandberg
Sandberg
Gunnel Sandberg [8969]
Ylva Papp [13244]
Per Negga [21230]
Christer Hellström [88817]
Britt Bergman [19924]
VP
24
6
IMP
36
1
Första halvlek
Lars-Anders Svensson
Ola Bergqvist
Martin Berglund
Yngve Sundberg
36
1
Gunnel Sandberg
Ylva Papp
Per Negga
Christer Hellström
Andra halvlek
Lars-Anders Svensson
Ola Bergqvist
Martin Berglund
Yngve Sundberg
0
0
Gunnel Sandberg
Ylva Papp
Per Negga
Christer Hellström