Klubbnyheter

Denna julhälsning har skickats till alla medlemmar men…

Nu har alla tagit lite julledigt från bridgespel i lokalen!

Det blir som vanligt lagspel i Kalmar på trettondagen.

Här samlar vi material som hör ihop med utbildningar.

Alla är välkomna att spela men ska man deltaga i kvalet måste man meddela detta innan tävlingsstart!

Nu är det inget spel kl: 13:00 på måndagar längre.

På förslag från Kalle Karlsson har styrelsen enhälligt antagit förslaget om en Anhörig-pärm.
Den finns på kontoret och är en frivillig sådan.
Listorna sitter i alfabetisk ordning efter efternamn.

Nu är det dags för söndagsspel igen! Start på söndag 13 oktober kl: 15:00!

Speltillfället måndagar kl: 13:00 spelas oktober ut! Det krävs fler spelare vid dessa tillfällen för att spelet ska fortsätta efter oktober!

Nuvarande resultatlista gäller.

Sidor