Kallelse årsmöte

Köpings BS kallar till årsmöte tisdag 27:e februari kl 1645.
Plats: Klubblokalen
Sedvanliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga - i klubblokalen - i anslutning till mötet.
Klubben bjuder mötesdeltagare på kaffe.