SOS Junior

I augusti 2020 startade projektet SOS Junior, med målet att stärka rekryteringsverksamheten gentemot skolungdom och öka deltagandet i förbundets aktiviteter för juniorer. Läs mer om projektet och anmäl ert deltagande på projektsidan.

Juniorpärmen

I tidigare projekt har förbundet tagit fram en juniorpärm riktad till klubbar som vill arbeta för att utveckla sin juniorverksamhet. Materialet innehåller massor av nyttiga instruktioner och går såklart bra att använda även nu, med reservation för att det inte har uppdaterats sedan 2018 och att enskilda uppgifter i materialet kan vara inaktuella.