Projekt "JUNIORLÅDAN" - kick-offmöte

Juniorkommittén har lanserat projekt ”Juniorlådan” och avhöll ett uppstartsmöte i Varberg den 11 juni!

Vem är med i projektet
I uppstartsfasen:
Suzanne Lemborn, Falkenberg
Erika Rodin, Stockholm
Catarina Midskog, Karlstad
Ida Grönkvist, Stockholm
Simon Hult, Västervik
Mikael Grönkvist, Stockholm
Jan Malmström, Varberg
Calle Ragnarsson, Linköping
Per Leandersson (Länkperson till SBFs styrelse)
Martin Löfgren

Vad är ”Juniorlådan”:
En låda ur vilken vi kan ta allt, från A – Ö (se längre ned för ett första försök til beskrivning av lådans beståndsdelar) för att få tag i, utbilda och hålla kvar ungdomar i bridgen. Någon som vill få fler unga att (lära sig att) spela bridge ska ur lådan kunna finna alla verktyg som behövs för att få till ett bra upplägg. Men lådan i SBFs regi ska vara en aktiv låda!

Andra satsningar:
Naturligtvis kommer det att förekomma kurser och juniorrekrytering parallellt med att Juniorlådan knåpas ihop, t ex i Varberg och Åsa/Frillesås. Suz ska sätta igång ”Elevens val” / ”Profilen” med (minst) 11 juniorer i Falkenberg, och vi beslöt att detta projekt ska användas som pilot för att bl a diskutera och utvärdera.

Första mål:
Att sätta upp strukturen på projektet, vad projektet ska gå ut på och vad vi ska kunna lägga fram på Distriktsträffen 2-3/9. Vi ska också hjälpa till med uppstarten i Falkenberg även om vi inte kan presentera en färdig kursplan tills dess.

Nyckelord vi diskuterade:

Cool - vi måste göra det ”coolt” att spela bridge
Fint - det måste vara fint att spela bridge, status, vara stolt över
Tävla - ungdomar vill tävla, ”tävling” ska vara mantra! Vi vill återupprätta glädjen i att bridge faktiskt är en tävlingssport
SBF/styrelsen Styrelsen bör ställa krav på avrapportering! Vi bör avrapportera vid varje styrelsemöte. Styrelsen måste aktivt stödja Lådan!

Andra punkter:
• Vilken/-a är Lådans målgrupp(er) (satsa på EN grupp (ex vis 6-9) eller vara öppen för flera?)
• Viktigt att bestämma hur många platser man ska börja på och helst få mer än en skola (eller grupp) för att ungdomar ska kunna möta varandra.
• Lärarens betydelse kan inte överskattas! Men vi tror på en mycket strikt kursplan och att helt strömlinjeforma innehåll och pedagogik.
• Vi måste öppna upp för att kursledare ska vara betalda! Vi är helt beroende av ideella krafter, men för uthålligheten krävs att vi kan ge betalt! Att göra något bra är jobbigt och vi måste kunna ställa krav (utbildning, förberedelser, vara där varje gång, etc).
• Ungdomar vill se rörelse så vi måste kunna tillfredsställa även nyfikna, de som vill studera, de som ställer frågor, de som vill spela tävlingar utanför kursen, etc
• Det duger inte med hållningen ”klubbarna får fråga om de är intresserade”! Nu måste man på förbundets initiativ arbeta utåt med klubbarna! Det är detta vi kallar en aktiv låda!
• En aktiv låda kräver resurser! Det krävs att Riksförbundet arbetar med detta: antingen göra om de befintliga konsulteternas arbetsbekskrivningar eller så måste en eller ett par personer anställas som bara sysslar med Lådan. De ska inte själva hålla kurser, men kunna bistå med allt från propagandamaterial till lärar- och klubbutbildning. Men vi måste också få med andra resurs-personer, nuvarande projektgrupp räcker inte när vi ”går live” efter Distriktsträffen i september.
• SBF måste lyfta upp juniorfrågan och vi föreslår att man fyllnadsväljer en styrelseledamot med detta ansvar. Målet på sikt är att projekt Lådan övergår till en Ungdoms-/juniorkommitté i SBFs styrelse på högsta nivå! Livsviktigt att aktivera distrikt och klubbar och ”ligga på”
• På Distriktsträffen måste vi kunna sälja Lådan och förmodligen ge delegaterna någon konkret uppgift att ta med sig hem till klubben.
• Det är viktigt att vi lär av andra, framför allt av dem som har lyckats!

Projektområden / Underprojekt

1 Image, insäljning, promote, pitch
Hur ”attackerar” vi de olika grupper¬na: skolor (fritidsgårdar), föräldrar, ungodomar, klubbar?
Kontakter, media? Propaganda? Kunna förklara när en plansch är uppställd på en plats (ex vis skola)
Kan vi använda våra bästa juniorer som spjutspetsar i propagandan, kanske t o m skapa ett ”känt ansikte”?

Görs av: Suz, Ida, Martin, Simon

2 Intro, hur möter vi dem när vi ska få dem att hugga?
Presentation, upplägg av spel, få in tävlingsaspekten.
Utveckla minibridge, kanske app så att de kan på något sätt fortsätta efter introt?

Görs av: Erika, Janne, Simon, Ida

3 Kursplan
Hur läggs kursen upp? Anpassa efter målgrupp (3-5, 6-9, gymn?) och så att man kan följa terminer (eller ”årshjul”). Måste vara strukturerat och detaljerat så att både rutinerade och mindre rutinerade lärare håller sig till planen.

Görs av: Suz, Erika, Janne

4 Material
Kursmaterial. Möjlighet till app?

Görs av: Erika, Martin (Suz undersöker app-möjlighet)

5 Klubb och kursledning och hur tar vi hand om dem som gått kurs?

Köra ”utbildning” av klubben parallellt med kurs? Måste vara förberedda på att ungdomar kommer snabbt ner, vad gör vi då? Minibridgeturningar? Läger, resor?
Varva live med app/online för att se till att man kan spela kontinuerligt?

Görs av: Calle, Katt, Janne

6 Benchmark
Hur lär vi oss av andra, kan vi jämföra på punkt för punkt och/eller strategiskt vad andra gör/har gjort?
- Hemma (Varberg, Stockholm, Frillesås…)
- Andra länder (Danmark, Frankrike, Israel..)

Görs av: Suz, Martin

7 Uppföljning och Utvärdering
Kontinuerlig uppföljning och avrapportering i resp grupp.
Utvärdera resp åtgärd (utvärderingspunkt kan variera från grupp till grupp men bör sättas när man börjar)

Görs av: Alla + engagera SBF

8 Engagemang hos Svenska Bridgefolket
Projektet måste synas och marknadsföras. Skriva på minisajt ”Juniorer” alt ”Juniorlådan” och länka nyheter till huvudsidan och FB.

Vi tror att Lådan tidigast kan vara klar till höstterminen 2017 !

Vi måste få ett engagemang hos fler, och hålla kvar det fantastiska engagemang som finns på flera platser redan! HUR GÖR VI?