Juniorkommittémöte 6 december 2017

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med Juniorkommittén (JK) den 6 december 2017.

PDF-fil för utskrift


Deltagare: Linus Dahlström (LDA), Per Leandersson (PLE), Jan Malmström (JMA), Johan Grönkvist (JGR) och Micke Melander (MME).

1. Välkommen

LDA hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Rapport höstläger

MME och JMA rapporterade om lägret som genomfördes med bravur av Kicki Nedlich och Björn Sörling. Vi hade drygt 25 nöjda juniorer i slutänden som trötta vände hemåt efter avslutat läger.

3. Rapport produktion nytt kursmaterial

Produktionen av PPT lektion för lektion av avklarad, slutkorr pågår. Alla råtexter till kursboken, ordlistan och givsamlingen är klara. Det hela har fått sig en översyn så materialet stämmer mot PPT och att de värsta felen är borttagna. Det hela är utskickat och befinner sig just nu på korrläsning hos dryga 10 talet hugade spekulanter. Det är dock ett omfattande material sammantaget med lite över 100 välfyllda sidor att sätta tänderna i. Vidare är all bilder beställda och klara. Så snart korrsvar inkommit övergår vi till sättning och därefter tryck. PLE kommer gå igång med lärarhandledningen när det nu finns vad man kan anta vara något som ser ut som text och exempel som inte kommer ändras i sak. Lärarhandledningen bör vara klar till årsskiftet. Kursmaterialet bör vara lämnat till tryck vid samma tidpunkt. Diskussion fördes om färgsättningarna rött/grått på bud som anger tempon.

4. Policy gemensamt höstläger/JSM par?

Diskussion fördes och argumentering om fördelar/nackdelar med samarrangemang.
Beslutades: att det fortsätter vara två arrangemang 2018 men att vi parallellt med dem utreder vad juniorerna själva tycker under den hösten.

5. Kommande planering av läger/SM.

Riksläger i vår klart i Falkenberg med junior NM. Diskussioner förs med Norrköping om 26-27 april 2018 för JSM lag.
Beslutades: JMA undersöker vad Norrköping bestämt rörande JSM lag i vår.
Beslutades: Att Varberg blir orten för höstlägret 2018.
Beslutades: Att ett regelverk för att stå som arrangör av SM/läger bör tas fram. MME arbetar fram utkast.

6. Välkomstbrev till nya juniorer

Nya juniorer har inte en aning om vad som händer och sker för dem i bridgevärlden.
Beslutades: ta fram en instruktion/folder som beskriver juniorverksamheten med läger, tävlingar, bidrag och övrig juniorverksamhet. MME tar fram förslag på text.

7. Studiedag i Varberg

PLE och LDA tycker att Varberg borde ha en studiedag där klubbar kommer och besöker Varberg och visar hur man jobbar.
Beslutades: JMA skriver ihop nått som vi lägger på hemsidan och berättar vad de gör och att andra är välkomna. Det är upp till Varberg om de vill välja ett datum för att samla ihop flera eller att ta dem en och en då det passar ihop i allas agendor för enskilda besök. Syftet är att man under en studiedag besöker BK Albrekts tittar runt, får ställa frågor, sno idéer och i övrigt inspireras.

8. Kursgårdar

Vi fortsätter att leta i de områden vi prioriterar. Det betyder Skåne, Stockholm och Norrköping. I övrigt intet nytt under solen, men vi bör alla vara lyhörda om vi får fram några passande etablissemang för läger. Vad gäller JSM är det lite enklare då man faktiskt med fördel kan vara i befintliga bridgelokaler och egentligen bara behöver någon form av skola eller liknande där de kan bo.

9. Juniorledarseminariet i januari

Det hela kommer genomföras av JMA och MME. PLE kommer tyvärr inte vara där. LDA är i slutskedet av sin examen och kan sannolikt inte men ska göra ett försök att åka dit för att visa upp sig och få kontakter. Helt klart är att det hela blir av då vi har fler än tio anmälda och vi vet att det är fler på väg in.

10. EBL - Bridge Coach Seminar

Beslutades: Vi samlar in intresserade och när listan är klar fattas beslut om vilka som får åka. Om det inte inkommer intresserade bör vi handplocka två stycken.
Beslutades: Att förbundet står för resekostnaden för två deltagare, EBL bekostar ju allt när de väl är på plats i Opatija.

11. Nästa möte

Beslutades: MME skickar via Doodle ut inbjudan om möte i slutet på januari för ett ånyo nytt telefonmöte så vi kan stämma av var vi är med materialen, summera juniorledarutbildningen och titta framåt.

12. Mötets avslutande

LDA tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat