Minnesanteckningar JK-möte 22-11-24

Minnesanteckningar för Juniorkommitténs möte 2022-11-24.

Pdf-fil för utskrift

1. Mötets öppnande

Erik hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Utse mötessekreterare

Erik utsågs att skriva minnesanteckningar och Björn valdes att justera protokollet.

3. Junior-SM Par 2023

a. Officiellt beslut om datum, spelplats och andra riktlinjer.

Per capsulam beslut via mail att JSM-par arrangeras på BK Sankt Erik 21–22 januari. Tidsschema diskuterades och preliminär starttid sattes 12.00 och preliminär sluttid 15.00 på söndagen. Tidsschema och övriga tävlingsdetaljer fastställs av Tävlingsledare Karl Persson i samråd med TK och JK.

b. Boende.
JK har planerat för att boende i möjligaste mån ska genomföras hemma hos de Stockholmsbaserade juniorerna. JK utsåg Allan som samordnare och kontaktperson.

c. Mat.
JK undersöker möjligheten att kunna servera vissa måltider i spellokalen för att underlätta samt att spara något lite tid. JK beslutar att Erik pratar med Café Storslam för att undersöka saken.

d. Startavgift
Preliminär startavgift sattes till 500: -.

e. Prisutdelare
Diskussion angående hedersuppdrag att få agera prisutdelare. JK beslutade att fråga X om denne är intresserad.

f. Bridgerama
Diskussion om intresse och möjlighet. Frågan bordläggs till nästa möte för att sondera terräng och diskutera med Juniorlandslagsledningen.

4. Mentorprogrammet

Björn uppdaterade om läget. Programmet rullar på och det finns inget nytt att rapportera.

5. Boende vid Bridgefestivalen 2023

Juniorboendet på Bridgefestivalen har i många år varit uppskattat och välbesökt. Vid sommarens Bridgefestival var en del rum obebodda då juniorer bokade in sig för hela tidsperioden utan att vara där under hela tidsperioden. Vilket ledde till kostnader som mycket väl skulle kunna ha undvikits. Kostanden för juniorerna har varit 600: - oavsett hur många nätter som junioren sovit på Juniorboendet. Festivalkommittén har lagt ett förslag att juniorerna istället betalar per natt, förslagsvis 100: - per junior och natt.

JK beslutar:
Bridgefestivalen 2023 ska ha ett juniorboende.
Svenska juniorer betalar 100: - per natt för boendet.

6. Sandvikens BK – Bidragsansökan

Sandvikens BK har startat ett mycket intressant bridgeprojekt tillsammans med bland annat skolor. De som arbetar med projektet håller till i närheten av skolmiljö för att visa upp bridge. För att finansiera sitt projekt söker Sandvikens BK bidrag om 10 000 kronor från Juniorfonden för att finansiera bland annat fika, utbildningsmaterial och övrigt.

JK beslutade:
JK stödjer Sandvikens BKs juniorsatsning.
Erik åker till Sandviken för att försöka hjälpa till och kunna bistå efter bästa förmåga.

7. Information

a. SOS-Junior.
Ingenting nytt att rapportera.

b. Aktuellt ute i landet.
Stockholms juniorbridge rullar vidare, nya juniorer dyker upp med jämna mellanrum och tas om hand om de andra.

Juniorsatsningen i Uppsala har klingat av. Det finns fyra lag i MiniBridge Cup och förhoppningen är att de ska fastna för bridge.
Norrköping bedriver juniorverksamhet på skola och är precis i lindan.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa möte

15/12 klockan 20.00.