Juniorrapport: Bridge i Reno

U26-landslagets Erik Hansson rapporterar om sin resa till Nationals i Reno.

De senaste tio dagarna har jag spenderat på min första amerikanska National i Reno, Nevada. Det var en trevlig resa även om det var tråkigt att missa juniorlandslagslägret i Stockholm. Från all bridge som spelades dök flera intressant brickor upp, varav jag tänkte berätta om två stycken:

xxx
EDkn10x
10xxxx
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
2
2
?

Du plockar upp följande hand och ser partnern öppna med 2 svagt i första hand pluszon och högern kliver in med 2. Vad bjuder man nu?

Rätt eller fel så valde jag vid bordet 6 och fick höra följande budgivning:

Väst
Nord
Öst
Syd
2
2
6
Pass
Pass
Dbl
Pass
6
Pass
Pass
Pass

Kanske man skulle passat, bjudit lite mindre ruter eller offrat sig med 7? Men oavsett så måste vi nu spela ut mot 6. Vad spelar ni ut?

Enda chansen för bet verkar vara att rutern sitter 1-1 (eller 2-1, partnern har dock sällan en femkortsfärg) och partnern kommer in med kungen för att ge oss en hjärterstöld.

Vilken ruter är bäst för att partnern ska komma in och skifta till hjärter? Både Q och J känns mer som naturliga sekvensutspel och partnern kommer ha svårt att ta över. Därmed valde jag T och partnern kom mycket riktigt in med kungen och gav oss en stöld i hjärter för beten.

Hela given var:

x
knxx
Kxxxxx
Dknx
EKDknx
xxxxx
x
Ex
xxx
EDkn10x
10xxxx
xxxx
EKDxx
x
Kxx
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
2
2
6
Pass
Pass
Dbl
Pass
6
Pass
Pass
Pass

Ett spelproblem så:

knx
K9xx
E10x
xxxx
D843
Ex
KDknxxx
x
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
1
2
Dbl
3
Pass
Pass
Pass

Vi får trumf ut som vi vinner på handen för att spela spader till J och A. Öst skiftar till K som tas över med ess och följs av mera trumf från Väst. Hur ska vi fortsätta när Öst sakar hjärter?

Vi kan inte stjäla spader när Väst har K och en trumf kvar. Baserat på budgivningen ser Väst ser ut ha fördelningen 4-2-3-4 (eller 5-2-3-3), eftersom han troligen spelat ut hjärter från 4-1-3-5 eller 5-1-3-4. Enda chansen för hemgången är att Väst har både T9, eftersom vi då kan peta in Väst i spader efter att vi eliminerat klövern och hjärtern.

Vid bordet vann jag rutervändan på bordet och fortsatte med klöver till stöld, ruter till A, klöver till stöld, A följt av hjärter till K och klöver till stöld. Nu kunde jag slå ifrån mig med 8 och invänta stick på Q.

Hela given var:

knx
K9xx
E10x
xxxx
E76
Dkn10xx
x
KDknx
D843
Ex
KDknxxx
x
K1095
xx
xxx
E10xx
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
1
2
Dbl
3
Pass
Pass
Pass