Minnesanteckningar JK-möte mars 2022

Vid JKs senaste möte diskuterades i första hand nästa Riksläger som äger rum i Värnamo den 26-28/5. Då lägret kolliderar med SM-finalen avvaktar JK med att söka workshopledare tills vi kan ana vilka som kan vara tillgängliga för lägret.

JK diskuterade också var nästa riksläger kan äga rum och beslutar att tillfråga S:t Eriks bridgeklubb i Stockholm om det är möjlighet att förlägga lägret där.

Sigrid rapporterade från sitt arbete i SOS och hade positiva signaler från några ställen om nya juniorer i verksamheten.

Nordic Junior Camp som skulle hållits i Danmark är inställt pga för lite intresse.

Protokollet i sin helhet kan läsas här i pdf-fil

/Eva