Hitta hit

Boendet är på Kinnagården utanför Varberg och spelet bedrivs i BK Albrekts klubblokal.
Transport mellan boendet och klubben ombesörjs av BK Albrekts.

BK Albrekts: Hitta hit

Kinnagården: Hitta hit