Anmälan och betalning

Anmälan skall ske senast den 8/3

Anmälan sker endast via mail till: kansliet@svenskbridge.se
Ange MID samt partner och U16 om ni spelar JNM om medaljer.

Betalning senast den 13/3 till BG: 373-3482, märk med JNM samt ert MID.

Om klubb/distrikt skall betala måste ni meddela vilken klubb/distrikt som skall debiteras.