Styrelse

Namn Roll Kontakt
Mats Nilsson Ordförande 070-570 62 70
>>e-post
Gerd Undén Kassör 0582-13420
>>e-post
Karina Lindh Sekreterare 076-774 70 10 >>e-post
Ulf Bäckman 1e vise ordförande 0582-41354
>>e-post
Klas Lutteman 2e vise ordförand 070 - 31 32 540
>>e-post
Jörgen Eskilsson Medlem 0582/12364
>>e-post
Elisabeth Åhlén Medlem 076-2725755
>>e-post