Fortsatt speluppehåll

Tyvärr måste vi vänta ytterligare en tid innan vi kan komma igång med vårt spel igen.
Så länge smittspridningen är hög och begränsningen på max 8 personer kvarstår, är det inte möjligt att öppna upp för bridgespel.
Vi avvaktar ytterligare en tid och hoppas att läget förbättras inom kort.
Håll koll på hemsidan och i Facebook-gruppen för information om när spelet kan återupptas.
Om du vill stötta klubben ekonomiskt, som så många gjorde under förra speluppehållet, är det givetvis mycket välkommet Heart

Bankgiro 509-3042
Bankkonto 8452-5 983 764 322-1
Swish 070-641 54 57

Skriv/märk med ”Spelavgift”

Ha det så gott i advent och framför allt – håll er friska!