4-manna 15e mars inställt!!

4-manna tävlingen den 15e Mars är inställd p.g.a. den nu pågående Corona influensan.
Då smittspridningen nu verkar öka och merparten av deltagarna dessutom tillhör någon av riskgrupperna, så har spelledningen beslutat att flytta 6e ronden till den 19e April (om läget så tillåter).

Spelledningen beklagar detta men anser sig tvungna, för allas bästa.