Protokoll

Styrelseprotokoll m.m:

live_bridge.pdfbilaga protokoll 210503
jamtrallyt_2019-2020_prispengar.pdfBilaga till protokoll 201215
protokoll_200928.pdfKonstituerande möte
vb_2019-2020.pdfVerksamhetsberättelse 2019/2020
arsmotesprotokoll_200928.pdfÅrsmötesprotokoll
bilaga_prot_200601.pdfAgenda Martin Löfgren
arsmotesprotokoll.pdfFöredragningslista samt årsmötesprotokoll 190511
budget_och_resultatrakning.pdfBudget och ekonomisk redovisning
vb_2018-2019.pdfVerksamhetsberättelse 2018/2019
valberedningens_forslag.jpgFörslag till val årsmötet 2018/2019
protokoll_arsmote_jhbf_2018.pdfProtokoll från årsmötet 2017/2018
arsmote_jhbf_2018.pdfHandlingar till årsmötet den 19/5 2018
valberedningen_forslag_2018_2019.pdfFörslag från valberedningen
protokoll_arsmote_jhbf_2017.pdfProtokoll från årsmötet 2016/2017
arsmote_jhbf_2017.pdfHandlingar till årsmötet den 20/5 2017
valberedningen_forslag_2017_2018.pdfFörslag från valberedningen
konstituerande20160613.pdfValberedningens förslag