Hallandsträffen

Träffen flyttas till söndagen 8 aug kl 9.30 på Hotell Vesterhavet, Falkenberg