Välkommen till Hököpinge BK

Detta är Hököpinge BK nya hemsida.

Vi spelar tisdagar kl 18.30 på plats 18.15
Under Coronatider maximeras antalet till 24 spelare,
Anmälan till ordförande tel: 0708-45 66 68
Lokalen är Betgångens samfällighet i Vellinge, belägen mellan Stallgatan och Ladugatan, nära Södervångsskolan.

Under Coronatider endast medlemmar annars öppet för alla!