Göteborgsligan > Hösten 2022

Serie Beskrivning
Serie 1A [Fyll i detta formulär vid flytt av matcher](https://forms.gle/n7QaJNd4FMTReC9U9) | [Rapportera resultat från flyttad match](https://forms.gle/8aE2wbXNLGFQfHfHA) Speldagar: 4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 6/12 | [Resultat från IAF](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/resultat-fr%C3%A5n-iaf) | [Flyttade matcher](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/flyttade-matcher)
Serie 1B [Fyll i detta formulär vid flytt av matcher](https://forms.gle/n7QaJNd4FMTReC9U9) | [Rapportera resultat från flyttad match](https://forms.gle/8aE2wbXNLGFQfHfHA) Speldagar: 11/10, 25/10, 15/11, 29/11, 13/12 | [Resultat från IAF](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/resultat-fr%C3%A5n-iaf) | [Flyttade matcher](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/flyttade-matcher)
Serie 2A [Fyll i detta formulär vid flytt av matcher](https://forms.gle/n7QaJNd4FMTReC9U9) | [Rapportera resultat från flyttad match](https://forms.gle/8aE2wbXNLGFQfHfHA) Speldagar: 4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 6/12 | [Resultat från IAF](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/resultat-fr%C3%A5n-iaf) | [Flyttade matcher](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/flyttade-matcher)
Serie 2B [Fyll i detta formulär vid flytt av matcher](https://forms.gle/n7QaJNd4FMTReC9U9) | [Rapportera resultat från flyttad match](https://forms.gle/8aE2wbXNLGFQfHfHA) Speldagar: 11/10, 25/10, 15/11, 29/11, 13/12 | [Resultat från IAF](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/resultat-fr%C3%A5n-iaf) | [Flyttade matcher](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/flyttade-matcher)
Serie 3A [Fyll i detta formulär vid flytt av matcher](https://forms.gle/n7QaJNd4FMTReC9U9) | [Rapportera resultat från flyttad match](https://forms.gle/8aE2wbXNLGFQfHfHA) Speldagar: 4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 6/12 | [Resultat från IAF](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/resultat-fr%C3%A5n-iaf) | [Flyttade matcher](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/flyttade-matcher)
Serie 3B [Fyll i detta formulär vid flytt av matcher](https://forms.gle/n7QaJNd4FMTReC9U9) | [Rapportera resultat från flyttad match](https://forms.gle/8aE2wbXNLGFQfHfHA) Speldagar: 11/10, 25/10, 15/11, 29/11, 13/12 | [Resultat från IAF](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/resultat-fr%C3%A5n-iaf) | [Flyttade matcher](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/flyttade-matcher)
Serie 4A [Fyll i detta formulär vid flytt av matcher](https://forms.gle/n7QaJNd4FMTReC9U9) | [Rapportera resultat från flyttad match](https://forms.gle/8aE2wbXNLGFQfHfHA) Speldagar: 4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 6/12 | [Resultat från IAF](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/resultat-fr%C3%A5n-iaf) | [Flyttade matcher](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/flyttade-matcher)
Serie 4B [Fyll i detta formulär vid flytt av matcher](https://forms.gle/n7QaJNd4FMTReC9U9) | [Rapportera resultat från flyttad match](https://forms.gle/8aE2wbXNLGFQfHfHA) Speldagar: 11/10, 25/10, 15/11, 29/11, 13/12 | [Resultat från IAF](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/resultat-fr%C3%A5n-iaf) | [Flyttade matcher](https://www.svenskbridge.se/g%C3%B6teborgs-bf/flyttade-matcher)