Forum » Distrikts- och klubbforum » Mälardalens BF » ABB BK » Veckans giv vecka 41

Veckans giv vecka 41

2 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Christer Åström
Veckans giv vecka 41

Veckans giv blir ingen giv med något speltips eller liknande utan bara en intressant giv som visar tjusningen med bridge. För den som får en bra score känns det givetvis bra men för den med dålig score känns världen så orättvis, så orättvis.

Bricka 20.

D1096
6
D107
KDkn72
kn32
54
9654
E1065
5
EKDkn87
EKkn83
4
EK874
10932
2
983
20
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Alla i zon

På denna giv är det svårt att sia om alla budgivningar. Par som spelar med svaga öppningar visande tvåfärgshänder kan ha öppnat som Väst med 2 spader, men annars har förmodligen alla passat fram till Syd. Här har förmodligen Syd öppnat med 1 hjärter, eller också med 2 klöver enda krav. Poängen är kanske i minsta laget för en 2 klöver öppning men handen är så spelstark att det kan räcka med ett trumfstöd från partnern och därutöver en blank hand för att utgång ska finnas. Syd ser ut att själv bestämt trumf på de flesta bord och med en så stark hjärter är det väl i sin ordning, även om man har en ännu bättre trumf i ruter (fortfarande alla 4 topparna men 8 trumf mot 7 i hjärter). Dock är högfärg bättre än lågfärg så 4 hjärter är väl idealkontraktet. Det verkar som att Syd visat att hjärter ska spelas och dessutom en stark hand på minst tre bord. Nord har då sannolikt siktat på slam med 10 hp och essfrågat. Spelar man med RKCB får man svaret 5 klöver (med RKCB0314) eller 5 ruter (RKCB1430). Nu ser man som Nord att antingen saknas 2 ess eller så saknas 1 ess och hjärter kung. Med en singel som stöd bör man nu gå ner i 5 hjärter. Av någon anledning har man ändå valt att driva på mot slam. Anledningen bör absolut inte vara att det är Syd som essfrågat för då får man svaret ”noll ess” och vet att två ess saknas. Givetvis kan man också ”råat” in 6 hjärter utan att essfråga. Man har alltså hamnat i en mycket dålig slam som egentligen alltid är chanslös. Problemet kommer dock när Väst spelat ut. Väst provar givetvis med Spader ess (eller kung beroende på hur man spelar ut). När man får på denna får man ett stort bekymmer, ska man ta ut spader kungen också och hoppas att Syd hade minst två spader. Om ej finns stor risk att Syd kastar sin sista spader på den långa klövern så nu gäller det att göra rätt. Väljer man något annat känns rutervända mest ofarlig. Det är inte troligt att Syd kan saka bort en ev. klöverförlorare på egen hand via trekorts rutern på bordet, däremot kanske Syd kan kasta en eller flera ruter på klövern. Har partnern klöver ess bör han därför få på den även om man testar och vänder med ruter. I detta fall har samtliga Väst som spelat försvar mot slammen valt att försöka ta för den andra höga spadern, vilket är den enda vändan som kan ge hemgång för Syd. Stöld, uttrumfning och in på ruter dam för att saka klövern på spader dam. Öst kan hjälpa Väst genom att lägga Spader knekt för att lågmarkera spadern men det kan givetvis också få Väst att hoppas på singelspader hos Öst. I kontraktet 4 hjärter är det förhoppningsvis lite enklare för Väst att se att man riskerar att ställa upp spader dam genom att fortsätta med färgen. Detta oavsett om partnern markerar med spader knekt eller spader 3.

Så trots två ess borta fick slambudgivarna en tredelad topp istället för tredelad nolla och tvärtom för försvararna. Orättvist, självklart, men det brukar ju jämna ut sig i längden.

Nils Almgren
Bild för Nils Almgren

Svårt sia om budgivningen - JA! Vid vårt bord 2 kl - 6 hj. Då blir det andra markeringsproblem. J kan inte vara singel men indikerar eller snarare kommenderar ruter. Det kan ju vara hemspelet med Kx eller Jxxx hos Öst. Alltså måste man nöja sig med sp 3 och hoppas på att partnern inte tror spelföraren lyckats att utan betänkande saka 5:an från 5,2 - med J,5 lägger han troligen J - UTAN betänkande.
F. övr. varför användes inte essfråga?, jo kanske för att kl K är ett ess till ingen nytta. Kan inte påminna mig (> 60 års bridgespel) att ha träffat på en direkt slambjudare med 2 hackor i objuden färg så sp E skulle inte frestat mig - tror jag - kanske?

Logga in för att kommentera