Forum » Distrikts- och klubbforum » Mälardalens BF » ABB BK » Veckans giv W37, spela mot dubbelrenons?

Veckans giv W37, spela mot dubbelrenons?

2 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Christer Åström
Veckans giv W37, spela mot dubbelrenons?

9754
kn
K9543
kn92
EKkn3
5432
762
107
D1082
8
ED
EKD543
6
EKD10976
kn108
86
7
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Alla i zon

En bricka som inte var lättbjuden. Syd öppnar givetvis men sedan går Väst in med 3 hjärter. Nord kommer förmodligen att passa och Öst bygger troligen på spärren med 4 hjärter. Nu kan det bli svårt för Syd att bjuda, men ev.dubblar man och Nord bjuder troligen 4 spader eller chansar på pass. Det är inte orimligt att även Syd passar på 4 hjärter. Låt oss anta att man trots allt kommer i 4 spader. Hjärter ut till Västs ess och nu följer en spader. Vad ska nu Öst spela på? Hos oss spelade man knekten vilket är ett bra försvar. Syd tar och spelar mer spader till Östs kung. Nu kommer problemet för Öst, vad ska man spela? Spelar man spader får N-S spelet och tvingar ut esset genom att spela klöver tills Öst stjäl. Spelar man klöver tar Syd och spelar spader. Vad Öst sedan än spelar kommer N - S in, tar ut sista trumfen och tar resten. Rutervända blir samma spel som klövervändan. Nej, lösningen blir en hjärtervända mot dubbelrenons. N-S måste stjäla på en av händerna men kan nu inte spela spader för då tar Öst med esset och en ny hjärter tvingar Syd att stjäla för sin sista trumf medan Öst har en kvar. Att mata klöver kommer att ge Öst en stöld plus spader ess. Så den, troligen inte så enkla uppgiften för Öst blir att vända mot dubbelrenons vilket i detta läge är enda sättet att beta kontraktet. Så kontentan blir att även om det oftast inte är bra att vända mot dubbelrenons kan det vara lyckat ibland. Ingen regel utan undantag. Går Öst upp med kungen i första spadervändan är fortfarande spel mot dubbelrenons, och sedan upprepa detta när man kommer in på esset det betande försvaret.

Åsa Andersson
Bild för Åsa Andersson

Efter spader vändan till syd och en ny vända till Östs kung och hjärter mot dubbelrenons. Så har nord bara en trumf kvar. Nu ska syd spela ruter till ess, dam in på bordet på klöverknekt. Ta ut ruter Kung.

öst har nu K x i trumf, 2 hackor i hjärter och singelklöver
syd har 8,2 i spader E,K,D, i klöver

När bordet nu spelar en hög ruter så kan öst stjäla lågt och syd stjäla över, trumfa ut och ta resten på stora klöver. Om öst stjäl högt så kan syd saka klöver stjäla hjärtervändan och trumfa ut. Om öst sakar en hjärter så sakar syd en klöver, tills öst måste stjäla.

Rätt försvar är att efter hjärter ess, vända med ruter eller klöver för att ta bort en ingång från bordet, så att syd bara kan spela spader två gånger från bordet, öst går upp med ess och nästa gång kung, därefter måste öst få för sin knekt så småningom.

Logga in för att kommentera