Klubbnyheter

Troligen fortsätter antalet spelare att vara max 8 lång tid framåt. Vi kan dock spela färdigt återstående 9 matcher om lagkaptenerna kan komma överens om en lämplig matchdag match för match.

Lättnader i Coronarestriktionerna aviseras efter 16 maj. Idag 3 maj får personer som vaccinerats för 3 veckor sedan börja träffa andra utanför familjekretsen. För FBK innebär det att vi kan avsluta den påbörjade Folkareserien.

Igår gav FHM besked om att inga lättnader av Covid-19 restriktionerna kommer att ske före 3 maj. Vi får rätta oss efter det. Därför förlängs spelstoppet ytterligare en månad.

Styrelsen beslutade i telefonmöte att förlänga verksamhetsstoppet mars månad ut, Vi får återkomma om datum för årsmötet vid senare tidpunkt, när restriktionerna lättnar.

Covid-19krisen har förvärrats. Vi klarar inte att hålla årsmötet under januari.

Den rådande Coronasituationen gör att vi stoppar all verksamhet året ut. Nytt beslut fattas vid nyår. Välkommen till spel 2021.

Coronapandemin har förvärrats avsevärt. Vi gör nu ett speluppehåll till 20 november då vi får ta nytt beslut. Vi hoppas förstås att läget blir bättre så vi kan spela igen.

Idag torsd 22/10 slopades restriktionerna för 70+. Det innebär att vi kör vidare med Dagbridge måndagar kl 10 och Trivselbridge onsdagar kl 18.30. Men vi fortsätter en tid med föranmälan och max 10 par. / Rolf

Restriktionerna innebär att:
1 Vi kan inte slutföra vårens folkareserie före årsskiftet.
2 Vi kan inte erbjuda höstlovsaktivitet för skolungdom.
3 Vi måste skjuta upp nybörjarkurs och funktionärsutbildning till 2021.

Vi har beslutat oss för att spela höstens tävlingar som barometrar. Vi kan ta emot max 10 par. Vi lägger ut tävlingarna för en vecka i taget. Måndagar kl 10.00 och Onsdagar 18.30. Deltagande föranmäls senast dagen före respektive tävlingsdag.

Sidor