Inspirationssprutan färdigspelad

6 söndagar har totalt 79 spelare fått injektioner av inspiration på RealBridge.

När de fyra bästa resultaten räknats visade det sig att Norrköpingsbridgen tagit tätplaceringarna.

  1. Agneta Östlund Norrköpingsbridgen (45,79)
  2. Gunnar Sahlström och Olle Andersson (43,91)

Bästa Filbytare var Roger Hilmersson och Anita Bergstedt på en delad 8-9-plats med 42,36, men inte långt efter kom Inger Carlsson och Kerstin Seborn på en delad 11-12-plats med 37,73.

Siffrorna anger snitt-VP där man tävlade om 60 VP per tävling.

Inspirationssprutan har varit ett projekt delat mellan Norrköpingsbridgen och Filbyter Bridge med syfte att dels promovera lagtävling i hela distriktet, dels ge tillfälle att ställa frågor och diskutera brickor.

Här är länk till vår sida om Inspirationssprutan med länkar bl a till tävlingarna och givsamlingarna.