Individuellt lagrally, måndagar november 2022 - januari 2023

I väntan på att lagserien Linköpingsserien startar den 23 januari 2023, sticker vi emellan med sex måndagar (28 nov, 5-12-19 dec, 9 och 16 januari) med ett s.k. individuellt lagrally.

Förutsättningarna är desamma som för motsvarande rally som kördes i somras och i höstas, nämligen:

  • Var och en av de båda kvällarna är helt fristående – man behöver således inte binda sig för spel alla de berörda måndagarna.

  • Vardera kvällens resultat förs in i en poängserie (”rally”), där spelarna får räkna sina sina totalt åtta bästa resultat.

  • Man anmäler sig parvis och senast kl. 16 på tävlingsdagen; antingen i kalendern (då du måst vara inloggad för att kunna anmäla ditt par) eller via telesvar 013-13 20 00.

  • Vi försöker komponera lag och matchordning för det aktuella tävlingstillfället, så att man i görligaste mån möter par/lag av ungefär samma spelstyrka.

  • Vi försöker också se till att det vid vardera tävlingstillfället finns ett reservpar, för den händelse antalet anmälda par inte är jämnt.

  • Om det totala antalet par den aktuella kvällen inte är jämnt delbart med fyra (d.v.s. det går inte att bilda ett jämnt antal lag, spelas istället en partävling med fyrmannaberäkning (IMP som sedan omvandlas till VP, precis som i lagtävling) och där vi i görligaste mån försöker komponera mötena mellan par på ett sådant sätt att man möter motstånd av ungefär samma spelstyrka. Vi spelar då tre stycken 8-brickorsronder den kvällen och där varje sådan rond ingår i rallyt. För den händelse vi inte kan få ihop ett jämnt antal par, kan antalet brickor per rond vara färre än åtta.

Har du ännu inte testat lagspel?
Då har också du chansen nu, och där du även kan få hjälp av de lite mer erfarna spelarna. Lagspel är inte bara trevligt, det upplevs också som mycket lugnare än en stressig partävling eftersom du spelar fler brickor mot ett och samma par.

Efter avslutad match kommer det roligaste av allt: att jämföra sina resultat på spelade brickor med lagkamraternas vid andra bordet, och räkna fram resultatet i matchen.

Detta är således ännu ett försök från klubbens sida att träna lagtävlingspel, så att våra spelare är bättre förberedda inför vårens roliga lagtävlingar, Linköpingsserien och den därpå följande handikapplagtävlingen Filbyter Cup!

Vi hoppas på god uppslutning, så varmt välkommen – du också!