Fortsatt förlängning av speluppehållet pga covid-19

Speluppehållet utökas att gälla också för maj månad.

Precis som tidigare kommer uppehållet att omfatta även bridgeaktiviteter utanför klubbens regi och sådana som inte är tävlingsverksamhet, t ex kurser.


PÅMINNELSE

Trots speluppehåll för live-bridge, finns möjlighet att spela bridge i klubbens regi on-line på BBO. Genom att delta där bidrar du dels till att släcka din egen (och andras) bridgetörst, dels på ett aktivt sätt till klubbens ekonomi! Se mera information kring spelet on-line här.

Precis som tidigare hänvisas frågor till någon av e-postadresserna: cmdrcalle@gmail.com eller martin.lofgren@yahoo.se.