Filbyter Bridge pausar all live-verksamhet till och med 19 november

Tyvärr befinner oss just nu i en andra våg av pandemin, där utvecklingen går åt helt fel håll, där smittspridningen och behovet av sjukhusvård för covid-19 har ökat kraftigt i Östergötland den senaste veckan.

Mot bakgrund av den förvärrade situationen har Region Östergötland i samråd med Folkhälsomyndigheten med omedelbar verkan fattat beslut om att införa regionala restriktioner för hur människor i Östergötland får bete sig. Restriktionerna vi måste leva med är i ett första skede begränsade till perioden 29 oktober - 19 november, men kan bli förlängda.

Informationen från presskonferensen den 29 oktober med Regionen och kommunledningen.

Med anledning av de nya restriktionerna har Filbyter Bridges styrelse den 30 oktober fattat beslut om att pausa tävlings- och kursverksamheten med omedelbar verkan, i nuläget t o m den 19 november.