Distriktsstyrelsens beslut om DM-spel online (BBO)

ÖMBF styrelse har beslutat att, under rådande omständigheter, inte tillåta att DM-tävlingar genomförs live. I nuläget omfattar beslutet dess kvaletapp(er), men kan även komma att omfatta dess senare faser beroende på smittskyddsläget så dags.

Detta innebär för DM Lags vidkommande att samtliga kvalheat ska spelas online på BBO.

Om smittskyddsläget förbättras kan ÖMBF i ett senare skede komma att tillåta kvalmatcher att spelas live, men bara ifall båda lagen är överens - i annat fall har spel på BBO företräde framför spel live.

Beträffande semifinal- och finalspel kommer ÖMBF att fatta beslut vid senare tillfälle, huruvida endera eller bådadera ska spelas live eller online.

Distriktsstyrelsens fullständiga information finner du HÄR