Linköpingsserien > 2022

Serie Beskrivning
Div 1 --------- ### Givar och imp-över-fältet 24 jan: [Rond 1][R1], [Rond 2][R2], [Total IAF efter 2 ronder][T2] 31 jan: [Rond 3][R3], [Rond 4][R4], [Total IAF efter 4 ronder][T4] 07 feb: [Rond 5][R5], [Rond 6][R6], [Total IAF efter 6 ronder][T6] 14 feb: [Rond 7][R7], [Rond 8][R8], [Total IAF efter 8 ronder][T8] 21 feb: [Rond 9][R9], [Rond 10][R10], [Total IAF efter 10 ronder][T10] -------- ###Deltagande lag & tabell [R1]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R1.pdf [R2]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R2.pdf [R3]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R3.pdf [R4]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R4.pdf [R5]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R5.pdf [R6]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R6.pdf [R7]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R7.pdf [R8]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R8.pdf [R9]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R9.pdf [R10]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R10.pdf [T2]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T2.pdf [T4]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T4.pdf [T6]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T6.pdf [T8]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T8.pdf [T10]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T10.pdf
Div 2 --------- ### Givar och imp-över-fältet 24 jan: [Rond 1][R1], [Rond 2][R2], [Total IAF efter 2 ronder][T2] 31 jan: [Rond 3][R3], [Rond 4][R4], [Total IAF efter 4 ronder][T4] 07 feb: [Rond 5][R5], [Rond 6][R6], [Total IAF efter 6 ronder][T6] 14 feb: [Rond 7][R7], [Rond 8][R8], [Total IAF efter 8 ronder][T8] 21 feb: [Rond 9][R9], [Rond 10][R10], [Total IAF efter 10 ronder][T10] -------- ###Deltagande lag & tabell [R1]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R1.pdf [R2]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R2.pdf [R3]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R3.pdf [R4]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R4.pdf [R5]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R5.pdf [R6]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R6.pdf [R7]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R7.pdf [R8]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R8.pdf [R9]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R9.pdf [R10]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_R10.pdf [T2]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T2.pdf [T4]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T4.pdf [T6]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T6.pdf [T8]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T8.pdf [T10]:https://bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/ls22/LS_2022_T10.pdf