Höstlag > Höstlag

Serie Beskrivning
Höstlag 2014
Höstlag 2015
Höstlag 2019 - Scratchresultat
Höstlag 2022 - Scratchresultat --------- ##**Länk till givar och IMP-över-fältet** På [denna länk][1] finner du givarna från respektive kvälls spel i KM Lag 2022. --------- [1]:https://www.svenskbridge.se/filbyter-bridge/km-lag-2022-givar-och-imp-%C3%B6ver-f%C3%A4ltet
Höstlag 2023 - Scratchresultat --------- ##**Länk till givar och IMP-över-fältet** På [denna länk][1] finner du givarna från respektive kvälls spel i *Höstlag 2023*. --------- [1]:https://www.svenskbridge.se/filbyter-bridge/km-lag-2023-givar-och-imp-%C3%B6ver-f%C3%A4ltet