Vi frågar...kommer du nästa år?

De som åker hem är nu fler än de som kommer hit. Festivalen lider mot sitt slut och vi passar på att
ställa en kort och enkel fråga: Är det troligt att du kommer hit nästa år?

Samarbetspartners