Vi frågar... har du spelat med en ny partner?

Har ni tänkt på vad ordet festival egentligen innebär?
Det betyder en större festlighet, ett regelbundet återkommande festspel. Det stämmer precis på vår Bridgefestival och vi frågade folk omkring:
Har du träffat nya, spännande människor under festivalen – och har du spelat med en ny partner?

Samarbetspartners