Vi frågar...vill du att ditt spel visas på BBO?

Nu börjar sändningarna i Ramateatern av bland annat slutskedet av Chairman’s Cup. Matcher kommer att visas på BBO. Vi frågar publiken: Hur skulle du reagera om du får besked om att
du ska spela en match som visas på BBO?

Samarbetspartners