Sammanställning vecka 2 Kreta både HCP och SCRATCH

Sammanställningen visar ett medelresultat av de 5 bästa tävlingarna i procent. Samtliga resultat redovisas för vecka 2.