Etik och integritet - RM-Veteraner

Riksmästerskap Veteran Lag BBO 2020

Spel på internet förutsätter en hög grad av ärlighet och integritet i enlighet med Lag 73. Mästerskapet är upplagt med förtroende att så respekteras av alla deltagare. Lag som anmält sig till deltagande i tävlingen förbinder sig därför med automatik, att tillämpa etiskt korrekt uppträdande och integritet under tävlingen.

Lagkaptenen ansvarar för att denna information kommer samtliga lagmedlemmar tillhanda.

  • Spelare inom ett lag får inte vara i kontakt (fysisk, telefon, elektroniskt etc) med annan spelare i sitt eget lag. Spelar man i samma byggnad som andra i laget, ska man sitta i olika rum.

  • Spelare förutsätts att inte ha systemdokumentation (eller liknande hjälpmedel) över det egna systemet tillhanda.

  • Om spelare kopplas bort från BBO, är det tillåtet för det lagets kapten eller spelarens partner att ta telefonkontakt med den bortkopplade spelaren, endast för att utröna skälen till den, möjlighet/hjälp till lösning och behoven av ersättare.