Inför distriktsträffen

Den 7-8 november samlas distrikten i Örebro för distriktsträffen som arrangeras jämna år då det inte är någon riksstämma. Träffen är ett arbetsmöte distrikten emellan som vägleder förbundet inför framtiden.
Styrelsen har även en kortare genomgång av de handlingar som ska behandlas på riksstämman 2021 gällande verksamhetsåret 2019/2020.

Samtlig information är nu utskickad till delegaterna och distriktens styrelse har fått alla handlingar gällande året som gått.

Samtliga handlingar kan hittas på denna sida