Distriktsträffen 2020

Igår gick anmälningstiden ut för Distriktsträffen 2020 som kommer äga rum i Örebro på Scandic Väst hotell. SBF har beslutat om att förlänga anmälningstiden till 1 oktober då vi inväntat besked kring hur vi kan arrangera det hela pga rådande pandemi och regelverk kring arrangemang.

Det som nu står helt klart är att en Distriktsträff kommer att arrangeras i Örebro och den kommer att vara på plats, inte digitalt.

Här kommer aktuell information i kortversion:

Vad: Distriktsträff 2020
När: 7-8 november 2020
Var: Scandic Väst Hotell, Örebro
Vem: Distrikts- och eller klubbfunktionärer som är intresserade av framtid- och strategifrågor för Bridgesverige
Hur: På programmet finns fyra huvudpunkter, även om det finns lite annat smått och gott också. De fyra stora punkterna är:

  1. Uppstart av våra klubbar efter Covid-19.

  2. Frågor, svar och förtydligande vad gäller SBF:s ekonomi/verksamhet för det gångna året och uppdaterad prognos för verksamhetsåret 20-21 (handlingar kommer givetvis att sändas ut i förväg).

  3. Workshops som baseras på inspel från tidigare kontakter under året med distrikt och klubbar kring strategiska framtidsfrågor.

  4. Information och utbyte om de två projekten Rekryteringskedjan och SOS Junior.

Vi vill betona vikten av aktivt deltagande, då vi tar med oss synpunkter och slutsatser vidare i styrelsens strategiska arbete framåt.

Anmälan: Via e-post till Micke Melander. I anmälan ska du ange Distrikt, Namn, MID, Funktion och om boende önskas enkel eller dubbelrum respektive ankomstdag (fredag eller lördag).

Programmet: Distriktsträffen kommer inledas den 7 november klockan 10.00 och avslutas den 8 november klockan 15.00. Hela programmet finns här!

Tidig ankomst: För dem som kommer dagen före kommer middag att erbjudas på fredag kväll klockan 19.00. Efter middagen kommer en gemensam aktivitet ordnas.

Väl mött till några spännande dagar i Örebro!

Micke Melander
Svenska Bridgeförbundet