Handbok för rekrytering

Den 4-6 maj arrangerades en rekryteringsträff i Örebro där delegater från distrikten tillsammans med SISU och representanter från personal och styrelse diskuterade hur man bör gå tillväga för att rekrytera och behålla nya bridgespelare på bästa sätt.

Sedan träffen avslutades har Micke Melander, utifrån dokumentationen från de övningar som där gjordes, arbetat med att ta fram en rekryteringshandbok.
Handboken ska kunna användas av våra klubbar för att hitta inspiration och metoder att lyckas bättre i sina försök att dels nyrekrytera fler, men även att få fler som går på kurs att fortsätta spela bridge.

Arbetet är nu färdigt och här kan ni se slutresultatet: REKRYTERINGSHANDBOKEN