Allmän information

2018 års Distriktsträff ersätts av Rekryteringsträffen och hålls på Scandic Väst i Örebro den 4-6 maj (fredag-söndag).

Distriktsträffen arrangeras under jämna år, när det inte hålls någon Riksstämma. Träffen är ett arbetsmöte distrikten emellan som vägleder Förbundet inför framtiden. Mötet har ingen formell beslutanderätt, och blir därför mer rådgivande till sittande styrelse om hur verksamheten ska bedrivas.