Officiella dokument

Dokument inför Rekryteringssträffen 2018 samlas på denna sida. Det är främst så att det är dokumentation efter träffen som här kommer publiceras.

Datum Dokument
2018-05-14 Tävlingar
2018-05-07 Från kurs till klubb
2018-05-07 Rekrytering
2018-05-07 Utbildning
2018-05-07 Lägesorientering
2018-02-21 Flyer