Vad gör tävlingsledare och tävlingsvärd?

Som alla vet behöver klubben fler som tar hand om tävlingar, just nu är det en handfull personer som gör detta - men vi behöver vara fler.

Bifogat finns ett dokument som visar vad tävlingsledare/tävlingsvärdar har för uppgifter.